جاذبه توريستيم
درياچه ولشت: اين درياچه در فاصله 12 كيلومتري شهر مرزن آباد در نزديكي روستاي سنار از جمله مناطق بي نظير و مورد توجه گردشگران داخلي و خارجي مي باشد درياچه اي به عمق حداكثر 30 متر و با ني زارهاي اطراف  با رنگ خاص داراي جاذبه هاي اكوتوريسم مي باشد برخي ساكنين روستاهاي اطراف با سرويس دهي به گدشگران در حاشيه درياچه امرار معاش     مي نمايند.
تخت سليمان يا علم كوه
از ديگر جاذبه هاي طبيعي منطقه بيرون بشم ارتفاعات علم كوه (شاه علمدار) است كوهنوردان و توريستهاي ايراني و خارجي زيادي را به خود جلب مي نمايد. لازم به ذكر است در مسير رسيدن به اين ارتفاعات مناظر بي بديل و چشمه سارهاي فراوان، پارك هاي طبيعي مانند (برار تنگه) همه ساله بخصوص تابستان پذيراي مسافران و بوميان ي است كه براي تمدد اعصاب از اين شاهكار خلقت استفاده مي نمايند.

"روستاي طوير مركز دهستان از جمله مناطق خوش آب و هوا و خوش منظره منطقه كه داراي جمعيتي بالغ بر 400 نفر همواره پذيراي گردشگران و مسافران مي باشد فاصله دورترين روستاي كوهستان كه دلير مي باشد با مركز بخش فعلي (كلاردشت) 70 كيلومتر بوده كه اين فاصله زماني در فصل زمستان و بارش سنگين برف و مسدود شدن راهها عملا ارتباط دهها روستا با مركز بخش قطع مي گردد.